Babyens hjertelyd (puls)

Barnets hjertelyd er stadig kilde til uro og forvirring. Så vi vil forsøge at svare på nogle af de mest stillede spørgsmål.

Pulsen går op og ned, og op og ned

Alle babyers puls ligger mellem 120 og 150 slag i minuttet, men kan gå helt ned til 100 eller op til 160+ i kortere perioder uden at det er usædvanligt eller farligt.

Dette afhænger ikke af om barnet er aktivt eller sover. Sådan er det bare.

Desværre spredes den forkerte teori om at vågne/aktive børn har en høj puls mens sovende/ikke aktive børn har en lav puls. Det er ikke korrekt.

Måske er barnet i dyb søvn men drømmer livligt hvilket kan resultere i en højere, måske springende puls.

Måske er barnet vågnet men stille og roligt hvilket så skulle betyde en rolig og jævn puls.

Måske har barnet en høj puls eller måske er barnet virkelig vågen men rolig og opmærksom på lydende udenfor livmoderen (jævn lav puls).

Babyerne i maven er præcis som os. Dette blev observeret af en sygeplejerske på neonatalafdelingen der studerede Jacob, og fire andre babyers puls via ilt og hjertemonitorer. I de utallige timer hun sad der kunne hun konstatere at sovende børn havde en puls mellem 100 og 160+, op og ned, og det samme gjaldt for de børn der var vågne og aktive. Sådan blev myten aflivet.

Babyplan ultralydsmonitor

Babyplan ultralydsmonitor

Jordemoderen måler pulsen

Når jordemoderen måler barnets puls så måler hun i circa 15 sekunder, alternativt 30 sekunder og regner derefter gennemsnitte per minut ud. Dette giver ikke et helhedsbillede men viser blot hvilken puls barnet har i det minut, og  kun det, for den værdi jordemoderen kommer frem til er kun en gennemsnitsværdi. For eksempel 144 slag/minut. Hvis det ofte er det samme eller en lignende værdi ved alle målinger skyldes tilfældigheder, og at det er en gennemsnitsværdi og at det måske er barnets (stress) puls. Man trykker og presser trods alt en del på barnet og det er klart at barnet bliver lettere, men ufarligt, stresset.

Helhedsbillede ved hjælp af CTG

For at få en helhedsbillede frem så anvender man CTG-maskinen som aflytter barnets hjertelyd i mindst 30 minutter, men helst længere. Så får man en kurve som skal være med takker og vise at pulsen går op og ned. En konstant puls der hverken går op eller ned er ikke godt. For det meste har man ikke CTG-maskiner hos jordemoderen men kun på fødeafdelingen.