Røde hunde

Røde hunde (Rubella)

Røde hunde er en virusinfektion og anses for en børnesygdom. Hos børn giver den kun milde symptomer, men hvis den gravide kvinde smittes i de første 14-16 uger kan det have alvorlige konsekvenser for fostret.

Inkubationstiden er syv dage. Derefter får barnet et rødt udslæt. Hos smittede kvinder sker det at udslættet udebliver og de føler sig ikke syge. Syv dage efter infektionen er brudt ud kan man se antistoffer i blodet.

Jo tidligere i graviditeten en kvinde bliver smittet, jo større er sandsynligheden/risikoen for at barnet bliver alvorlig skadet. Den største skade sker under de første otte uger af graviditeten og kan med føre blindhed, døvhed, udviklingsforstyrrelser og/eller misdannelser i hjerte og mave. Efter uge 16 er der sædvanligvis kun hørelsen der påvirkes. Efter uge 18 påvirkes barnet som regel ikke.

Babyplan ultralydsmonitor

Babyplan ultralydsmonitor

Test for røde hunde

Under registreringen hos jordemoderen tager man en blodprøve for at se om du er immun overfor røde hunde (rubella), dvs. har haft sygdommen eller blevet vaccineret mod den. De fleste i dag er immune.

Hvis du ikke er immun skal du undgå at udsætte dig for smitte. Vaccination mod røde hunde kan først gøres efter barnets fødsel.

Siden man i Danmark er vaccineret mod røde hunde er der kun få procent af gravide kvinder der er modtagelige for infektionen. Efter de fleste børn er beskyttet mod røde hunde spredes smitten ikke inden for landets grænser. Tilfælde af røde hunde nationalt ses derfor sjældent.

Alle tilfælde af røde hunde skal rapporteres til sundhedsstyrelsen. Der er ingen anmeldelser om skader grundet røde hunde i flere år.

Rubella infektion hos fostret og det nyfødte barn.

Hvis den gravide kvinde får røde hunde i begyndelsen af graviditeten og frem til uge 17 i graviditeten kan fostret få svære fosterskader på hjerte, hørelse, øjne og hjerne.

Siden risikoen for alvorlige skader er størst i de første 14 graviditetsuger bør de kommende forældre informeres om den risiko for at kunne tage stilling til om de ønsker at afbryde graviditeten.

Hvor stor er risikoen for at barnet bliver smittet under graviditeten?

Der er størst risiko for at fostret får røde hunde hvis den gravide kvinde smittes tidligt i graviditeten. Hvis fostret smittes i fosterlivet kan det få en vedvarende infektion og barnet kan så være smittespreder af røde hunde i mange måneder efter fødslen.

Hvordan påviser man en infektion med røde hunde hos den gravide?

Hvis man har mistanke om infektion med røde hunde under graviditeten skal man altid søge læge. Der skal således tages blodprøver som skal sendes til et laboratorium for at bekræfte om det er røde hunde.

Blodprøve for at se om man tidligere har haft røde hunde (immunitetstest) bør tages hvis man under graviditeten er i kontakt med en person der mistænkes for at have røde hunde og ikke ved om man er beskyttet af vaccinationen eller resultatet af tidligere blodprøve undersøgelser.

Hvis  der ikke findes immunitet kan det blive aktuelt at undersøge om smittekilden virkelig har røde hunde og/eller følge den gravide kvinde.

Hvordan påviser man røde hunde hos fostret?

Infektion med røde hunde hos fostret påvises med en fostervandsprøve

Babyplan ultralydsmonitor

Babyplan ultralydsmonitor